Vấn đề sản xuất nào không cần giải quyết khi sống một mình trên đảo?

Câu hỏi

Kinh tế vi mô: Giả sử bạn sống một mình trên hòn đảo. Những vấn đề nào bạn không cần giải quyết trong ba vấn đề sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai. Các vấn đề kinh tế cơ bản đó được giải quyết như thế nào trong cuộc sống gia đình bạn (chẳng hạn nấu 1 bữa ăn hay mua 1 sản phẩm)?

Sinh tồn trên đảo hoang

trong tiến trình 0
Nguyễn Mỹ linh 3 năm 2021-09-15T16:40:45+07:00 0 Trả lời 1503 lượt xem 1

Trả lời ( 1 )

  1. Trên đảo hoang thì có cá biển và một số cây ăn trái (như trái dừa,…) dựa vào nguồn lương thực có sẵn trong tự nhiên nên không cần sản xuất cái gì, mà không có sản xuất thì mệnh đề sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai không còn ý nghĩa nữa. Sống một mình nên chỉ cần tồn tại, không có trách nhiệm liên đới với 1 ai.

Để lại câu trả lời