Vấn đề về Intel Graphics HD thông báo không tương thích?

Câu hỏi

Mình có một bản cập nhật Driver của Intel Graphics HD nhưng dưới nó ghi cảnh báo không tương thích thế kia thì mình có nên tải không và nó không tương thích cái gì?

Đang trả lời 0
vinhnguyen 11 tháng 2022-03-11T16:06:23+07:00 0 Trả lời 31 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Có nghĩa là Driver của Intel đó không tương thích với máy tính của bạn, có thể do máy của bạn có phần cứng quá cũ hoặc quá mới so với Driver của Intel.

Trả lời