Vào Đoàn và Đảng có ảnh hưởng đến xin việc sau này?

Câu hỏi

Mọi người ơi giải đáp giúp em với. Em đang học đại học ngành luật kinh tế năm 2. Em muốn hỏi là vào Đoàn và vào Đảng có quan trọng không ạ? Nếu không vào thì có ảnh hưởng tới xin việc sau này không ạ?

Đoàn viên thanh niên

trong tiến trình 0
trantrn02 2 năm 2021-11-02T22:29:51+07:00 0 Trả lời 90 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Các công ty nhà nước thường sẽ có bộ phận công đoàn, đoàn thanh niên, đảng bộ,… nên khi còn học trên ghế nhà trường bạn tham gia đoàn nhé, vừa học hỏi được quy trình tổ chức vừa năng động hơn. Một số chức vụ còn xét đến tiêu chí phải là Đảng viên mới đảm nhiệm được, mà muốn được kết nạp Đảng phải là có chứng nhận Đoàn viên.

    Còn làm các công ty tư nhân thì họ không quan tâm lắm đến việc bạn có tham gia đoàn và đảng không. Nhưng nếu có tham gia và giữ chức vụ trong Đoàn, bạn sẽ được đánh giá là người năng động, làm việc có tổ chức, kỷ luật. Đây cũng là 1 lợi thế, để chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy năng lực xã hội của bạn, bạn cũng có thể tham gia các hoạt động xã hội khác.

Để lại câu trả lời