Vật lý 9: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và số chỉ của ampe kế?

Câu hỏi

Vật lý 9 năng khiếu. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và số chỉ của ampe kế?

Vật lý 9 năng khiếu - Mạch điện

0
chumy1242006@gmail.com 3 năm 2020-10-01T17:26:14+07:00 0 Câu trả lời 475 lượt xem 0

Trả lời