Vật lý: Tính số vòng dây của các cuộn dây thứ cấp máy biến thế?

Câu hỏi

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không tăng, không giảm.

Câu 2: Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 3: Máy biến thế dùng để:
A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.
B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.
C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.
D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Câu 4: Máy biến thế có tác dụng gì?
A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định.
B. Giữ cho cường độ dòng điện ốn định.
C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.
D. Làm thay đổi vị trí của máy.

Câu 5: Một máy biến thế có hiệu điện thế cuộn sơ cấp là 220V, số vòng cuộn sơ cấp là 500 vòng, hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 110V. Hỏi số vòng của cuộn thứ cấp là bao nhiều vòng?
A. 220 vòng
B. 230 vòng
C. 240 vòng
D. 250 vòng

II. TỰ LUẬN: (5 ĐIỂM)

Cuộn sơ cấp của một máy biển thể dùng trong nhà có 2000 vòng. Dùng máy biến thế trên để hạ HĐT từ 220V xuống còn 12V, 6V. Tính số vòng dây của các cuộn dây thứ cấp tương ứng.

Trắc nghiệm vật lý máy biến thế

0
skykidz7 12 tháng 0 Câu trả lời 241 lượt xem 0

Trả lời