Ví điện tử và tiền điện tử có khác nhau?

Câu hỏi

Em hay nghe 2 khái niệm là ví điện tử và tiền điện tử (tiền ảo). 2 loại này có khác hay giống nhau? Sử dụng chúng như thế nào?

Thành công! 0
Nam Châm 3 năm 2018-09-19T00:41:20+07:00 1 Trả lời 363 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Ví điện tử (hay còn gọi là ví số), là một thuật ngữ dùng trong giao dịch thương mại điện tử. Một ví điện tử hoạt động giống như một ví thông thường. Ví điện tử ban đầu được coi là một phương pháp lưu trữ nhiều dạng tiền điện tử (e-cash) khác nhau, nhưng không mang lại nhiều thành công, nên nó đã phát triển thành một dạng dịch vụ cho phép người dùng Internet lưu trữ và sử dụng thông tin trong mua bán. Thuật ngữ “ví điện tử” ngày càng được sử dụng để miêu tả điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại có hệ điều hành, có thể lưu trữ thông tin bảo mật của người dùng và sử dụng công nghệ mạng không dây để thực hiện giao dịch. Ví điện tử thường được kết nối với tài khoản ngân hàng hoặc là nạp tiền mặt trực tiếp vào ví điện tử.

    Tiền điện tử (hay còn gọi là tiền ảo), là tiền đã được số hóa, tức là tiền ở dạng những bit số. Tiền điện tử chỉ được sử dụng trong môi trường điện tử phục vụ cho những thanh toán điện tử thông qua hệ thống thông tin bao gồm hệ thống mạng máy tính, Internet và các phương tiện điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của tổ chức phát hành (bên thứ 3) được biểu hiện dưới dạng bút tệ trên tài khoản mà khách hàng (người mua) mở tại tổ chức phát hành. Hoặc cũng có thể hiểu, tiền điện tử là phương tiện thanh toán được bảo mật bằng chữ ký điện tử, và cũng như tiền giấy nó có chức năng là phương tiện trao đổi và tích lũy giá trị. Nếu như giá trị của tiền giấy được đảm bảo bởi chính phủ phát hành thì đối với tiền điện tử, giá trị của nó được tổ chức phát hành đảm bảo bằng việc cam kết sẽ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền giấy theo yêu cầu của người sở hữu, tức là tính thanh khoản của nó.

    Như vậy, tiền điện tử và ví điện tử là khác nhau.

    Trả lời hay nhất
    Hủy chọn câu trả lời hay nhất

Trả lời