Vì sao ấn space bar không hoạt động khi tôi giữ phím w?

Câu hỏi

Lỗi bàn phím laptop: Vì sao tôi ấn space bar không hoạt động khi tôi giữ phím w (laptop HP, Windows 7).

trong tiến trình 0
bakameelee 2 năm 2021-12-02T00:45:21+07:00 0 Trả lời 32 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Cho hỏi khi bấm space bar thì bạn đang ở trong phần mềm nào như Word, Excel, Trình duyệt web,… hay desktop? Cũng tương tự, khi bạn không ấn phím w thì bấm space bar vẫn hoạt động bình thường?

Để lại câu trả lời