Vì sao chọn kim loại trơ làm điện cực để điện phân nước?

Câu hỏi

Mọi người có thể giúp mình trả lời câu hỏi về hóa học. Vì sao chọn kim loại trơ làm điện cực để điện phân nước?

0
Monarch Escanor 1 năm 2020-07-21T21:09:28+07:00 0 Câu trả lời 152 lượt xem 0

Trả lời