Vì sao tính diện tích hình chữ nhật phải lấy chiều dài nhân rộng?

Câu hỏi

Vì sao tính diện tích hình chữ nhật lại phải lấy chiều dài nhân với chiều rộng? Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại khá hóc búa.

trong tiến trình 0
andanh12345678999 2 năm 2022-07-04T01:21:40+07:00 0 Trả lời 57 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Công thức đúng nó phải mang tính phổ quát, có nghĩa là áp dụng nó sẽ luôn đúng trong mọi trường hợp. Công thức có thể do một nhà toán học hay người cổ xưa đã nghiên cứu và nghĩ ra.

    Diện tích hình chữ nhật là phần mặt phẳng giới hạn bởi bốn cạnh của hình này. Công thức tính diện tích hình chữ nhật là một kiến thức có tính ứng dụng cao không chỉ trên trường lớp mà còn trong thực tế. Để tính diện tích hình chữ nhật chúng ta cần tìm được độ dài 2 cạnh kề nhau của hình chữ nhật và tính theo công thức S = a×b (trong đó a và b là độ dài 2 cạnh của hình chữ nhật).

Để lại câu trả lời