Việc sử dụng camera để giám sát con trẻ quá mức có nên không?

Câu hỏi

Mọi người có thể cho tôi hỏi rằng hiện nay có rất nhiều phụ huynh sử dụng camera để giám sát con cái mình một cách quá chặt chẽ, làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của con trẻ. Có người quen của tôi cũng đang ở trường hợp này. Nay xin hỏi pháp luật có đề cập gì đến vấn đề này không ạ?

Camera giám sát trẻ em

trong tiến trình 0
Duchai 2 năm 2022-02-18T01:58:25+07:00 0 Trả lời 35 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Các hành vi bị nghiêm cấm để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (Điều 6 Luật trẻ em):
  1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em.
  2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
  3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.
  4. Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.
  5. Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
  6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.
  7. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.
  8. Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc Điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.
  9. Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.
  10. Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
  11. Công bố, Tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.
  12. Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi.
  13. Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, Điểm vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, Điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.
  14. Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ trẻ em sai Mục đích hoặc trái quy định của pháp luật.
  15. Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, Điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.

  Trong trường hợp vi phạm một trong những điều bị nghiêm cấm nêu trên, người vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

  Để bảo vệ trẻ em, nhằm hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại có nguy cơ bạo lực, bóc lội, bỏ rơi, đặc biệt trẻ em bị xâm hại tình dục, hãy gọi đến Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em, số điện thoại 111.

  ++++++

  Trong 15 trường hợp nêu trên pháp luật không có nhắc đến vấn đề giám sát bằng camera. Giám sát trẻ em bằng camera là một việc nên làm để đảm bảo an toàn khi trẻ chưa đủ nhận thức về các mối nguy hiểm xung quanh. Tuy nhiên sẽ có mặt trái của nó, trẻ em sẽ không thực sự thoải mái khi cứ bị theo dõi. Cha mẹ nên dạy trẻ về kỹ năng sống, tính tự lập từ nhỏ sẽ không cần đến camera nữa.

Để lại câu trả lời