Viết chương trình tính tổng n số nguyên a1, a2… an theo C++?

Câu hỏi

Viết chương trình tính tổng n số nguyên a1, a2… an theo ngôn ngữ C++. Giúp em với ạ.

0
vfuvghhhh 3 năm 2021-11-12T16:41:02+07:00 0 Câu trả lời 38 lượt xem 0

Để lại câu trả lời