Viết lại câu tiếng Anh: “Mom braided my hair and I put on my shiny black shoes…”?

Câu hỏi

Mình muốn hỏi là mình viết câu tiếng Anh: “Mom braided my hair and I put on my shiny black shoes and then we left then we arrived at Ann’s house.” thành “Mom had been braiding my hair while I had been putting on my shiny black shoes before we arrived at John’s house” thì đúng hay sai vậy ạ.

0
miumiusocute 1 năm 2022-01-02T12:59:09+07:00 0 Câu trả lời 145 lượt xem 0

Trả lời