Viết lại câu: “You must takr my petition into condideration”?

Câu hỏi

Viết lại câu:
1. You must takr my petition into condideration. (account)
-> You are____.

2. Our company would never borow money from a bank. (loan)
-> At___from a bank.

0
jghdbm 12 tháng 2023-03-08T16:16:52+07:00 0 Câu trả lời 16 lượt xem 0

Để lại câu trả lời