Viết phương trình toạ độ của hai ô tô xuất phát tại hai điểm A, B cách nhau 18 km?

Câu hỏi

Môn vật lý:

Lúc 8h sáng, hai ô tô cùng xuất phát tại hai điểm A, B cách nhau 18 km và chạy cùng chiều từ A đến B trên một đoạn đường coi như thẳng đi qua A và B. Hai xe chạy đều với tốc độ lần lượt là 72 km/h và 60 km/h. Chọn điểm A làm vật mốc, gốc thời gian là lúc hai xe bắt đầu chạy và chiều từ A đến B là chiều dương.

Hãy viết phương trình toạ độ của hai ô tô.

2 xe ô tô

0
dmyy 3 năm 2021-09-23T23:58:02+07:00 0 Câu trả lời 34 lượt xem 0

Để lại câu trả lời