Vốn hóa thị trường của một công ty được tính như thế nào?

Câu hỏi

Báo chí thường nhắc đến Vốn hóa của một công ty mấy chục tỉ, trăm tỉ, ngàn tỉ… Vậy cách tính Vốn hóa thị trường của một công ty như thế nào?

0
Nam Châm 3 năm 2018-08-12T12:40:36+07:00 0 Câu trả lời 302 lượt xem 0

Trả lời