Website thương mại điện tử còn thời hạn nhưng ngừng hoạt động có bị Bộ Công Thương phạt?

Câu hỏi

Tôi lập một website thương mại điện tử vào tháng 4/2018 nhưng tháng 5 không còn kinh doanh, tuy nhiên do hợp đồng với nhà cung cấp nên phải đến tháng 4 năm 2019 website của tôi mới bị xóa. Vậy tôi có bị phạt hay không?

0
Cô Bé Mộng Mơ 3 năm 2018-09-28T00:14:25+07:00 0 Câu trả lời 344 lượt xem 0

Trả lời