Win 11: Không thao tác được trong ô từ khi reset lại máy tính?

Câu hỏi

Máy tính mình dùng Windows 11. Từ khi reset lại máy thì cứ dùng được một lúc nó lại hiện ra ô này. Không thao tác được gì trong ô đó. Mong mọi người giúp.

Lỗi win 11 web hiepsitop

Đang trả lời 0
Kiên 2 tháng 2021-12-02T17:43:20+07:00 0 Trả lời 7 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Cái ô màu xanh là ô chức năng chat online trên website HiepSi.Top bạn nha. Không liên quan gì đến máy tính của bạn. Bạn có thể đặt câu hỏi trên web mà không cần dùng chức năng này.

Trả lời