Xác định khối lượng, nhiệt lượng dùng để xả hết băng trong tủ cấp đông?

Câu hỏi

Bài tập kiểm toán môi trường:

Tại 1 nhà máy dùng nước để xả băng trong tủ cấp đông:

Mỗi ngày dùng 4 vòi nước với lưu lượng mỗi vòi là 35 lít/phút, trong thời gian 45 phút mới xong.

Tủ cấp đông có 12 ngăn dài 3m, rộng 1,5m, băng đóng trên 2 bên bề mặt ngăn có bề dày là 0,03m.

Nhiệt lượng để làm tan 1 kg đá đóng băng trong tủ cấp đông là 75 kcal.

Xác định: Khối lượng băng đóng tại tủ cấp đông, nhiệt lượng dùng để xả hết băng trong tủ cấp đông?

Sau kiểm toán năng lượng thì lượng nước sử dụng để xả hết băng giảm 75%. Hãy tính thời gian thu hồi vốn biết rằng mỗi m3 nước là 15.000 đồng và chi phí đầu tư để thực hiện giải pháp trên là 65.000.000 đồng. Nếu thời gian để thay thế thiết bị là 3 năm hãy cho biết lợi nhuận ròng của nhà máy thực hiện giải pháp này là bao nhiêu, biết chi phí bảo dưỡng 10% chi phí đầu tư.

Tủ cấp đông

0
tuyết nhii 3 năm 2021-07-02T17:53:49+07:00 0 Câu trả lời 48 lượt xem 0

Để lại câu trả lời