Xác định nguyên tố R có dạng R2O5?

Câu hỏi

Bài 12. Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5. Trong hợp chất của R với hiđro ở thể khí có tỉ khối so với không khí là 1,172. Xác định R.

Xin giúp đỡ.

0
Vuihuynh.01011979 3 năm 2021-11-15T03:03:54+07:00 0 Câu trả lời 82 lượt xem 0

Để lại câu trả lời