Xe đang chạy chuyển từ D sang S có ảnh hưởng hộp số?

Câu hỏi

Khi xe đang vận hành ở số D, tôi chuyển sang số bán tự động S hoặc M thì có ảnh hưởng đến hộp số?

Ngược lại, đang vận hành ở số M hoặc S chuyển về số D thì có hư hại gì không?

Xin cảm ơn.

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 133 lượt xem 0

Trả lời