Xóa file xong không uninstall phần mềm Autocad được?

Câu hỏi

Trước em có cài Autocad nhưng không sử dụng em xóa nhưng còn file Autodesk không thể xóa được. Bên cạnh đó em dùng phần mềm Visual Basic 6 nhưng khi xóa hết các file của Autocad thì khi chạy VB6 nó hiện ra như ảnh. Các bác giúp em với ạ!
Em cảm ơn!

 

Đang trả lời 0
nguyen van duong 5 tháng 1 Trả lời 106 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Có thể trước đây bạn chưa cài đặt hoàn tất phần mềm Autocad nên vài file vẫn còn chạy trong system. Nếu đã gỡ Autocad mà không thể gỡ Autodesk, bạn thử cài lại lần nữa Autocad rồi uninstall thay vì xóa folder như trước đây xem sao. Có thể dùng phần mềm CCleaner để gỡ cho sạch sẽ.

Trả lời