Xóa lịch sử Google biểu mẫu thì có bị mất bài trắc nghiệm?

Câu hỏi

Khi làm bài trắc nghiệm trên Google biểu mẫu (Google forms) nếu xóa lịch sử thì có bị mất bài không? Lưu ý là mình làm xong hết rồi mới xóa lịch sử (tất cả các tệp).

Nhớ giúp mình nhanh nha.

Google forms biểu mẫu

Đang trả lời 0
minmino247 5 tháng 1 Trả lời 193 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Trên Google forms, nếu bạn đã điền đầy đủ trong form thì khi bấm nút Đồng ý (hoặc OK / Xác nhận / Gửi) thông tin bạn nhập mới gửi về máy chủ và thông báo qua email người tạo forms. Nếu bạn chỉ nhập hoặc chọn  mà chưa bấm nút Gửi xem như chưa có gì xảy ra nha.

    Còn việc bạn xóa hay thế nào trên máy của bạn cũng sẽ không ảnh hưởng trên forms người tạo.

Trả lời