Xử lý hành vi gây ô nhiễm nguồn nước của gia đình?

Câu hỏi

Cạnh nhà tôi có người hàng xóm nuôi lợn xả thẳng nước thải ra mương gây ô nhiễm giếng nước ăn của gia đình tôi. Xin hỏi việc làm trên có vi pham luật bảo vệ môi trường không? Nếu có tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 125 lượt xem 0

Trả lời