Câu hỏi
Người ta hay nói mấy bài hát xa xưa là nhạc vàng. Tại sao không phải nhạc đỏ, nhạc xanh mà lại là nhạc vàng?
Đang trả lời 0
6 tháng 1 Trả lời 54 lượt xem 0