Câu hỏi
Bài tập cuối khóa Module 3: Dựa trên kế hoạch bài học mà Thầy/Cô đã xây dựng ở Mô đun 2, hãy phân tích các hình thức, phương pháp và ...
Đang trả lời 1
2 tuần 1 Trả lời 116 lượt xem 0

Câu hỏi
Môn tâm lý học đại cương. Câu 1: Hoạt động là gì? Phân tích vai trò của hoạt động đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Lấy ví dụ. ...
Đang trả lời 0
3 tuần 1 Trả lời 81 lượt xem 0

Câu hỏi
Hôm nay, cô gọi các bạn lên bảng làm bài để lấy điểm. Bài lúc đầu không có nhiều người dơ tay, mình xung phong lên làm, nhưng cô không ...
Đang trả lời 0
3 tháng 1 Trả lời 133 lượt xem 0

Câu hỏi
Trong một lần trò chuyện về bài thơ Bếp lửa, Bằng Việt tâm sự: "Khi nhớ về bà nội, về tuổi thơ của mình, tôi luôn coi bếp lửa là ...
Đang trả lời 0
5 tháng 2 Câu trả lời 365 lượt xem 1

Câu hỏi
Bài tập môn Địa lý lớp 10: Chứng minh các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của ...
Đang trả lời 0
11 tháng 1 Trả lời 281 lượt xem 0