Câu hỏi
Môn thi: Nhập môn Công tác kỹ sư. Đề thi cuối kỳ của em mong mọi người giúp đỡ. Tình bày ngắn gọn tối đa 8 dòng: Tình huống 1: Khi chọn ...
Đang trả lời 0
6 ngày 2 Câu trả lời 72 lượt xem 0

Câu hỏi
Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung trên toàn thế giới và nó được sử dụng cũng như lưu hành mọi nơi, mọi lúc. Chính bởi vậy, việc học ...
Đang trả lời 0
3 tháng 1 Trả lời 120 lượt xem 4

Câu hỏi
Mình rất khó tập trung khi làm một việc gì đó rất dễ bị tác động bởi mọi thứ xung quanh và thường làm việc này nhưng đồng thời mình ...
Đang trả lời 0
9 tháng 1 Trả lời 186 lượt xem 0

Câu hỏi
Homo sapiens có phải là một dạng sống siêu đẳng, hay chỉ là một tay đầu gấu địa phương? Làm thế nào con người lại tin rằng họ không chỉ ...
Đang trả lời 0
1 năm 1 Trả lời 476 lượt xem 0