Câu hỏi
Bài tập môn Địa lý lớp 10: Chứng minh các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của ...
Đang trả lời 0
5 tháng 1 Trả lời 179 lượt xem 0

Câu hỏi
1. It is a contest in which participants have to cook rice. It is a....................................................................................................... (Compound word) 2. It is a festivalin which people have their bulls fight against each other. It is ...
Đang trả lời 0
6 tháng 1 Trả lời 115 lượt xem 0

Câu hỏi
Trong truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu có đoạn: [ Lát sau mụ lại mới nói tiếp: - Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn ...
Đang trả lời 3
7 tháng 1 Trả lời 3954 lượt xem 7

Câu hỏi
Mọi người giải giúp em Toán hình học lớp 8 với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của ...
Đang trả lời 0
7 tháng 2 Câu trả lời 348 lượt xem 0

Câu hỏi
Giúp em với. Em cảm ơn. Thực hành vẽ và nhận xét biểu đồ đường. Tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì ...
Đang trả lời 0
8 tháng 1 Trả lời 196 lượt xem 0