Câu hỏi
Gần đây trên các mạng xã hội mình nghe nói nhiều về tiền mã hóa (crypto currency/ coin), blockchain, game NFT này nọ. Blockchain thì mình có hiểu sơ sơ, ...
Đang trả lời 0
1 năm 0 Câu trả lời 82 lượt xem 0

Câu hỏi
Gần đây mạng xã hội Facebook đổi tên công ty chủ quản thành Meta, trong bài thông báo họ có nhắc đến khái niệm Metaverse, và cho đây là xu ...
Đang trả lời 0
1 năm 0 Trả lời 58 lượt xem 0

Câu hỏi
Mình muốn xây dựng blog nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Quá nhiều công cụ để tạo Blog như Blogspot hay WordPress... Tiêu chí của mình là xây dựng ...
Đang trả lời 0
2 năm 3 Câu trả lời 181 lượt xem 0