Câu hỏi
Mọi người thường nghe nói đến tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền di động. Vậy các loại đồng tiền này có phải là một? Hoặc khác ...
Đang trả lời 0
3 tháng 1 Trả lời 120 lượt xem 0

Câu hỏi
Tại sao ở Việt Nam, Cơ quan điều hành thị trường và Ủy ban quản lý vốn nhà nước (CMSC) là hai đơn vị tách bạch lại gây ảnh hưởng ...
Thành công! 0
2 năm 2 Câu trả lời 354 lượt xem 1