Câu hỏi
Thường mọi người chỉ nghe đến Logistics là kho vận hay hậu vận. Đi sâu hơn thì nghe về Logistics đầu vào và Logistics đầu ra. Vậy logistics là gì? ...
Đang trả lời 0
10 tháng 1 Câu trả lời 3964 lượt xem 1

Câu hỏi
Vì sao trong phương thức thanh toán L/C (Letter of Credit), nếu người bán kí được hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm thì nhà xuất khẩu sẽ ...
Đang trả lời 0
11 tháng 2 Trả lời 223 lượt xem 0

Câu hỏi
Tài chính ngân hàng: Trong giai đoạn biến động kinh tế tại Việt Nam năm 2008, trong hoàn cảnh lạm phát tăng cao, có ý kiến cho rằng số lượng ...
Đang trả lời 1
11 tháng 1 Trả lời 518 lượt xem 0