Câu hỏi
Phân loại về các loại phân hữu cơ truyền thống và phân hữu cơ chế biến và cách sử dụng chúng? Mình đang cần gấp mai là tới rồi, giúp ...
Đang trả lời 0
2 năm 1 Trả lời 410 lượt xem 0

Câu hỏi
Mọi người cho hỏi sử dụng nhiên liệu như thế nào thì thân thiện với môi trường? Làm sao để dùng nguyên liệu thân thiện với môi trường nếu chi ...
Đang trả lời 0
3 năm 3 Câu trả lời 1134 lượt xem 0