Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Nhập địa chỉ email đã đăng ký và tạo mật khẩu mới trong link gửi đến mail của bạn.

Thêm câu hỏi

Bạn phải đăng nhập để đặt câu hỏi

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Chào mừng bạn gia nhập trang hỏi đáp cộng đồng Hiệp Sĩ Top.

Đối tác Tri thức trên Hiệp Sĩ Top

Chương trình Đối tác Tri thức là cách để các tổ chức/ cá nhân chia sẻ kiến thức chuyên ngành của họ với cộng đồng Hiệp Sĩ Top.

Vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn mà không có cảnh báo. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, vi phạm sẽ dẫn đến việc chấm dứt tên truy nhập trên Hiệp Sĩ Top và do đó chấm dứt quyền truy cập của bạn tới tất cả các dịch vụ của Hiệp Sĩ Top.

Ai có thể tham gia?

Bất kỳ công ty/ tổ chức hoặc cá nhân nào cung cấp kiến thức có chất lượng chuyên môn về một lĩnh vực chuyên ngành nào đó đều có thể trở thành một Đối tác Tri thức.

Đối tác Tri thức làm gì?

Đối tác Tri thức cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng Hiệp Sĩ Top bằng cách trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực chuyên môn, dựa trên việc đào tạo và kiến thức chuyên môn của mình cũng như các nguồn tham khảo thích hợp khác. Các Đối tác Tri thức cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc như mọi thành viên của Hiệp Sĩ Top.

Lợi ích là gì?

Đối tác Tri thức có thể nhắc đến sản phẩm và dịch vụ của mình, nếu có liên quan, trong câu trả lời. Là Đối tác Tri thức, một tổ chức có thể thể hiện kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức chuyên ngành và các giá trị thương hiệu chính cho toàn thể thành viên của Hiệp Sĩ Top. Các Đối tác Tri thức hoạt động sẽ nhận được huy hiệu hồ sơ Đối tác Tri thức, một hình đại diện có thương hiệu Hiệp Sĩ Top và một đường dẫn được nhúng đến trang web của mình và sẽ được làm nổi bật trên trang này.

Thông tin về Hiệp Sĩ TopĐã xác minh

Cuộc sống tươi đẹp!

Theo dõi tôi |

Trả lời