Câu hỏi
Thường mọi người chỉ nghe đến Logistics là kho vận hay hậu vận. Đi sâu hơn thì nghe về Logistics đầu vào và Logistics đầu ra. Vậy logistics là gì? ...
Đang trả lời 0
3 tuần 1 Câu trả lời 72 lượt xem 0

Câu hỏi
Bữa trước mình có đọc bài báo trên Thanh Niên với tựa đề "Hồ cá vàng 300 con giá tiền tỉ trên sân thượng của cậu chủ 9X" nói về ...
Đang trả lời 0
4 tuần 0 Trả lời 12 lượt xem 0