Câu hỏi
Gần đây mạng xã hội Facebook đổi tên công ty chủ quản thành Meta, trong bài thông báo họ có nhắc đến khái niệm Metaverse, và cho đây là xu ...
Đang trả lời 0
3 tuần 0 Trả lời 21 lượt xem 0