Đăng ký ngay

Đăng nhập

Mất mật khẩu

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết và sẽ tạo một mật khẩu mới qua email.

Thêm câu hỏi

You must login to ask question.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Chào mừng bạn gia nhập trang hỏi đáp cộng đồng Hiệp Sĩ Top.

Quỹ học bổng Đại học Groningen Hà Lan dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển 2018

Quỹ Eric Bleumink được thành lập ngày 23 tháng 5 năm 2000 nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên Thạc sĩ từ các nước nghèo nhất đang phát triển muốn theo đuổi bằng Thạc sĩ. Điều ​​này sẽ không chỉ cải thiện sự hợp tác giữa Đại học Groningen và các trường đại học ở các nước đang phát triển mà còn nâng cao trình độ chuyên môn học thuật ở các nước này.

 

Đại học Groningen (Rijksuniversiteit Groningen) được thành lập năm 1614. Từ khi được thành lập, sự phát triển và thay của trường đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và sự phát triển của xã hội.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Thạc sĩ, cử nhân đại học, bằng cao đẳng và các bằng cấp khác.
 • Ngành học: Tất cả các ngành học có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng: Học bổng  bao gồm học phí, chi phí đi, sinh hoạt phí, sách vở và bảo hiểm y tế.
 • Đối tượng: Sinh viên đến từ các nước đang phát triển.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Học bổng có thể được nhận tại Hà Lan.

Yêu cầu:

– Các quốc gia đủ điều kiện: Học bổng này dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

– Yêu cầu đầu vào: Ứng cử viên nên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã được tuyển sinh vào chương trình bạn chọn (xem: www.rug.nl/masters/alphabetical).
 • Có thành tích học tập xuất sắc, nên được xác nhận bằng thư giới thiệu.
 • Có điểm xuất sắc trong quá trình học đại học / cử nhân;
 • Có trình độ tiếng Anh xuất sắc, phù hợp với các yêu cầu tuyển sinh của chương trình lựa chọn.
 • Dành toàn bộ thời gian để tham gia chương trình học.
 • Có sức khỏe tốt để có thể sắp xếp bảo hiểm y tế ở Hà Lan.
 • Không có tài trợ nào khác cho nghiên cứu được đề cập.

– Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký: Bạn có thể đăng ký trực tiếp học bổng Quỹ Tài trợ Eric Bleumink (EBF). Văn phòng Tuyển sinh và Ban Tuyển sinh Khoa đề cử các ứng cử viên phù hợp. Đề cử được dựa trên đơn xin nhập học của bạn vào một trong các chương trình Thạc sĩ và các tiêu chí đề cử EBF. Nếu bạn được đề cử cho Quỹ Tài trợ Eric Bleumink (EBF), bạn sẽ được thông báo trước ngày 1 tháng 2 năm 2018. Nếu chúng tôi không liên lạc với bạn, rất tiếc bạn không được chọn. Xin vui lòng không liên hệ với chúng tôi với đơn xin.
 • Chỉ những người nộp đơn đã nhận được một đề nghị nhập học trước tháng Hai có thể được xem xét. Để có đủ thời gian  xử lý các đơn xin theo học  chương trình Thạc sĩ do Văn phòng Tuyển sinh, các đơn xin nên được gửi trước 1/12/2018.

Xem thêm thông tin học bổng tại: https://www.rug.nl/alumni/steun-de-rug/eric-bleumink-fund/

Để lại câu trả lời