Câu hỏi
Bác sĩ cho em hỏi ạ. Tổng chỉ số mỡ máu của em thấp dưới mức quy định 133 mg/dl ạ, chỉ số quy định là (140-200 mg/dl) thì có ...
Đang trả lời 0
9 tháng 1 Trả lời 199 lượt xem 0