Câu hỏi
Mình vừa nhận được một công việc hoàn toàn mới, mọi thứ đều khó khăn với một đứa thiếu kiến thức và "nghèo" về chuyên môn như mình, có lẽ ...
Đang trả lời 0
3 năm 1 Trả lời 391 lượt xem 0