Câu hỏi
Từ nhỏ bị cha đánh đập nên rất có ác cảm, mất niềm tin với mẹ bao nhiêu lần rồi, bạn bè có cuộc sống riêng, ngoại hình bị người ...
trong tiến trình 0
6 năm 1 Trả lời 420 lượt xem 0