Câu hỏi
Gần đây trên các mạng xã hội mình nghe nói nhiều về tiền mã hóa (crypto currency/ coin), blockchain, game NFT này nọ. Blockchain thì mình có hiểu sơ sơ, ...
Đang trả lời 0
1 năm 0 Câu trả lời 83 lượt xem 0