Câu hỏi
Thường mọi người chỉ nghe đến Logistics là kho vận hay hậu vận. Đi sâu hơn thì nghe về Logistics đầu vào và Logistics đầu ra. Vậy logistics là gì? ...
giải quyết 0
2 năm 1 Câu trả lời 7485 lượt xem 1