Câu hỏi
Từ nhỏ bị cha đánh đập nên rất có ác cảm, mất niềm tin với mẹ bao nhiêu lần rồi, bạn bè có cuộc sống riêng, ngoại hình bị người ...
trong tiến trình 0
5 năm 1 Trả lời 409 lượt xem 0

Câu hỏi
Đôi lúc tôi cảm thấy đầu óc tù túng như bị nhốt trong bốn bức tường và không thể tự thoát ra được. Không nói được với ai, cũng không ...
trong tiến trình 0
5 năm 2 Câu trả lời 421 lượt xem 0