Câu hỏi
Từ nhỏ bị cha đánh đập nên rất có ác cảm, mất niềm tin với mẹ bao nhiêu lần rồi, bạn bè có cuộc sống riêng, ngoại hình bị người ...
Đang trả lời 0
5 năm 1 Trả lời 397 lượt xem 0

Câu hỏi
Đôi lúc tôi cảm thấy đầu óc tù túng như bị nhốt trong bốn bức tường và không thể tự thoát ra được. Không nói được với ai, cũng không ...
Đang trả lời 0
5 năm 2 Câu trả lời 402 lượt xem 0