Câu hỏi
Lỗi ứng dụng Firefox.exe. Nó thông báo là: "The application was unable to start correctly (0xc000007b). Click to close application." Mình đang sử dụng Windows 8 Enterprise Build 9200. Khi cài ...
trong tiến trình 0
5 năm 1 Trả lời 631 lượt xem 0