Tìm anh Nguyễn Thành Luân trước ở đường Đoàn Văn Bơ quận 4

Câu hỏi

Cần tìm người để báo tin:
Thông tin chỉ biết là: Nguyễn Thành Luân (sn 1967, do không nhớ chính xác) trước sống tại đường Đoàn Văn Bơ Quận 4 (hiện nay thì không rõ). Có bạn thân là chú Quý Cần tìm để báo tin người quen đã mất, có ảnh lúc trước.

Ai biết xin báo giúp tôi theo số điện thoại: 0869151016. Cảm ơn mọi người đã chú ý và chia sẻ thông tin giúp tôi.

Phạm Thành Luân (Nguyễn) quận 4

0
takeda1991 3 năm 2020-07-30T21:50:34+07:00 0 Câu trả lời 331 lượt xem 0

Trả lời