Câu hỏi
Xin chào mọi người! Máy tính của em không phát âm thanh với những file âm thanh, video trên trình duyệt web, các ứng dụng,... nhưng âm thanh các video quay ...
Đang trả lời 0
4 tháng 1 Câu trả lời 10 lượt xem 0