Câu hỏi
Bác sĩ cho em hỏi ạ. Tổng chỉ số mỡ máu của em thấp dưới mức quy định 133 mg/dl ạ, chỉ số quy định là (140-200 mg/dl) thì có ...
trong tiến trình 0
3 năm 1 Trả lời 369 lượt xem 0

Câu hỏi
Mình vừa nhận được một công việc hoàn toàn mới, mọi thứ đều khó khăn với một đứa thiếu kiến thức và "nghèo" về chuyên môn như mình, có lẽ ...
trong tiến trình 0
5 năm 1 Trả lời 399 lượt xem 0