Giải Nobel được trao cho những lĩnh vực nào?

Câu hỏi

Giải Nobel là giải rất danh giá trên thế giới và rất khó để đạt được nó. Vậy giải Nobel được trao cho những lĩnh vực nào? Và có những giải Nobel nào ngoài giải Nobel Hòa Bình?

0
Nam Châm 3 năm 2018-08-18T15:09:50+07:00 0 Câu trả lời 445 lượt xem 0

Trả lời