Ký hiệu viết tắt các loại đất theo mục đích sử dụng?

Câu hỏi

Tôi hay thấy trên bản đồ địa chính thường có ghi các ký hiệu là loại đất theo mục đích sử dụng như: ONT, ODT, LUC… Cho hỏi là có điều luật nào quy định về các loại đất này và có thể tìm hiểu cụ thể ở đâu?

Ký hiệu viết tắt đất đai ruộng bậc thang

Đang trả lời 0
Cô Bé Mộng Mơ 11 tháng 0 Câu trả lời 523 lượt xem 0

Câu trả lời ( No )

 1. Theo quy định của Luật Đất đai và Thông tư 25/2015/TT-BTNMT có chú thích các ký hiệu đất đai như sau:

  STT Loại đất
  I NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIÊP  
  1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC
  2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK
  3 Đất lúa nương LUN
  4 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK
  5 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK
  6 Đất trồng cây lâu năm CLN
  7 Đất rừng sản xuất RSX
  8 Đất rừng phòng hộ RPH
  9 Đất rừng đặc dụng RDD
  10 Đất nuôi trồng thủy sản NTS
  11 Đất làm muối LMU
  12 Đất nông nghiệp khác NKH
  II NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP  
  1 Đất ở tại nông thôn ONT
  2 Đất ở tại đô thị ODT
  3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC
  4 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS
  5 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH
  6 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT
  7 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD
  8 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT
  9 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH
  10 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH
  11 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
  12 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK
  13 Đất quốc phòng CQP
  14 Đất an ninh CAN
  15 Đất khu công nghiệp SKK
  16 Đất khu chế xuất SKT
  17 Đất cụm công nghiệp SKN
  18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC
  19 Đất thương mại, dịch vụ TMD
  20 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS
  21 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX
  22 Đất giao thông DGT
  23. Đất thủy lợi DTL
  24 Đất công trình năng lượng DNL
  25 Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV
  26 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH
  27 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV
  28 Đất chợ DCH
  29 Đất có di tích lịch sử – văn hóa DDT
  30 Đất danh lam thắng cảnh DDL
  31 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA
  32 Đất công trình công cộng khác DCK
  33 Đất cơ sở tôn giáo TON
  34 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN
  35 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD
  36 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON
  37 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
  38 Đất phi nông nghiệp khác PNK
  III NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG  
  1 Đất bằng chưa sử dụng BCS
  2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS
  3 Núi đá không có rừng cây NCS
  Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời