Tại sao giác mạc bị tổn thương mà không chảy máu?

Câu hỏi

Máu lưu thông nuôi dưỡng khắp cơ thể thông qua động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, nhưng tại sao giác mạc khi bị tổn thương lại không chảy máu?

0
Nam Châm 5 năm 2018-08-21T14:53:33+07:00 0 Câu trả lời 316 lượt xem 0

Trả lời