Tại sao giác mạc bị tổn thương mà không chảy máu?

Câu hỏi

Máu lưu thông nuôi dưỡng khắp cơ thể thông qua động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, nhưng tại sao giác mạc khi bị tổn thương lại không chảy máu?

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 153 lượt xem 0

Trả lời