Thời xưa dân đen có được chung họ với vua chúa?

Câu hỏi

Thảo luận về lịch sử:

Dạ các bác cho em hỏi với ạ, chuyện là em với bạn em có tranh luận về 1 chủ đề, em thì nói rằng thời xưa vua chúa và dân đen có chung họ với nhau (Lý, Nguyễn, Trịnh, Trần, Lê,… Trừ các họ mang đặc trưng của quý tộc như Công Tằng Tôn Nữ), còn bạn em thì nói rằng dân không mang chung họ với vua chúa vì họ sợ phạm phải tội với vua chúa nên người dân thường sẽ không có họ, em phiền các bác giải đáp giúp em với ạ, em cảm ơn ạ.

trong tiến trình 0
Zerodragon 1 tháng 2023-10-20T16:36:16+07:00 0 Trả lời 13 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn thử đặt câu hỏi nếu đẻ ra không lấy họ cha thì lấy họ gì? Dòng dõi vua chúa thì cũng có nhiều họ và nhiều nhánh khác nhau, sinh sôi nãy nở. Trừ khi thời đại đó có chiến tranh, chu di tam tộc thì họ mới né bằng cách đổi họ để trốn thôi.

Để lại câu trả lời