Tìm ba đờ sốc xe Nissa Teana 2010 còn dính biển số 29A-308.51

Câu hỏi

Hôm qua ngày 5 tháng 8 năm 2020 tôi có va chạm ô tô và làm rơi mất ba đờ sốc trước của xe Nissa Teana 2010 còn dính biển số 29A-308.51. Do mưa to và bất cẩn nên về đến nhà mới biết đã rơi mất. Ai thấy và nhặt được cho tôi thông tin để chuộc lại.

0
LeHung 1 năm 2020-08-06T18:19:24+07:00 0 Câu trả lời 234 lượt xem 0

Trả lời