Tìm bạn Trần Thanh An công tác cùng đơn vị E962 hải quân quân khu 9

Câu hỏi

Tìm bạn Trần Thanh An công tác cùng đơn vị E962 hải quân quân khu 9, quê huyện Kế Sách – Sóc Trăng. Nay ở đâu liên lạc với Ron công tác cùng đơn vị (0949239903) hoặc ai biết ở đâu liên lạc với Ron giùm. Cám ơn.

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 540 lượt xem 0

Trả lời