DFM Group là tổ chức gì?

Câu hỏi

Có ai biết DFM group là tổ chức gì không? Tớ thấy bạn tớ bỏ cả học để đi theo group này. DFM này là marketing, thiết kế cắt may gì đấy, chỉ sợ là đa cấp thôi. Ai có thông tin chia sẻ cho tớ với ạ. Cảm ơn nhiều!

0
Cô Bé Mộng Mơ 3 năm 0 Câu trả lời 393 lượt xem 0

Trả lời