Tại sao clip YouTube lượt view ít lại có tần suất xuất hiện quảng cáo nhiều hơn clip có lượt view cao hơn?

Câu hỏi

Trên kênh YouTube, có 2 clip để đối chiếu như sau: Clip A nhiều số View cái gấp 3 lần Clip B, lượng bình luận A cũng cao hơn B.

Nhưng không hiểu vì sao clip B lại dính nhiều quảng cáo khi xem. Đến nổi ở vùng bình luận có fans phàn nàn “Vua quảng cáo”.

Đang trả lời 0
Anna Du 3 năm 2018-08-10T12:02:44+07:00 2 Câu trả lời 346 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Có thể là clip có lượt view ít họ chạy quảng cáo. Cũng có thể là do nội dung tiêu đề có liên quan đến clip mà bạn đang xem mặc dù nội dung không có gì đặc sắc.

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất
  2. Tần suất quảng cáo xuất hiện trên youtube là do chủ kênh youtube cài đặt vào để ăn tiền quảng cáo.
    Có thể clip bạn xem được nằm trong kế hoạch thu phí quảng cáo của kênh dù lượt view xem ít hơn video khác. Do nội dung, chủ đề hoặc nhân vật bên trong video là tâm điểm.

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời