Tại sao ếch độc tự liếm cơ thể mà không chết?

Câu hỏi

Trung bình một con ếch có đủ độc để giết chết 10 người lớn. Sau khi chất độc thấm vào dòng máu trong cơ thể người, thông thường nạn nhân xấu số sẽ chỉ còn 10 phút để sống. Thế nhưng, ếch độc tự liếm cơ thể lại không lăn ra chết? Tại sao lại kỳ lạ như vậy?

0
Cô Bé Mộng Mơ 1 năm 0 Câu trả lời 222 lượt xem 0

Trả lời